IMPRESSZUM

Az ENSZ  Fogyatékossággal élő Személyek Jogairól szóló Egyezménye a fogyatékkal élő személyt úgy határozza meg, mint “minden olyan személy, aki  fizikai, vagy mentális képességei szerint, valamilyen, akár veleszületett, vagy szerzett sérülés következtében részben vagy egészben nem képes biztosítani magának egy rendes magán és/vagy közösségi élet szükségleteit.”

A társas beilleszkedés minden gyermektől és fiataltól megköveteli, hogy részt vegyenek a közösségben, tekintet nélkül a gyermekek és fiatalok személyi fejlődésére, valamint a korlátok természetére és súlyosságára. Az ENSZ Közgyűlés értekezletén 1993.december 20-án a 48/96. sz. a Fogyatékkal élő Személyek Esélyegyenlőségéről szóló Általános Szabályok említést tesznek arról, hogy a fogyatékkal élő embereknek a társadalomban való egyenlő részvételéhez bizonyos előfeltételeknek meg kell valósulniuk. Társadalmi napirendre kell tűzni a társadalom fogyatékkal élőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetését és lehetővé kell tenni a társadalom számára, hogy megkérdőjelezze önmagát.  

A

 • társadalmi elszigetelődés,
 • a diszkriminációnak való kitettség,
 • a fogyatékosság problémáival való megbirkózáshoz szükséges készségek hiánya,
 • a társadalmi támogatás hiánya 

miatt a speciális igényű egyén családja:

      a) "a fogyatékosság elutasítását"
      b) "az élettel való elégedetlenséget " tapasztalja.

A projekt ezen problémák megoldására összpontosít.

Projektünk általános célja a speciális igényű egyének "élettel való elégedettségének és szubjektív jólétének" javítása, valamint azon készségeik fejlesztése, hogy meg tudjanak birkózni az "élet nehézségeivel"

Konkrét célkitűzések:

A speciális igényű, vagy fogyatékkal élő gyermekeket nevelő szülők megtanulják;

 1. A fogyatékosság elfogadását,
 2. Az egyén iránti érzékeny attitűdök kialakítását, azt, hogy figyelmesek legyenek a másik iránt
 3. A problémamegoldó készségek fejlesztését,
 4. A társas önellátó képesség fejlesztését,
 5. Az élettel való elégedettség, valamint a humor készségeinek fejlesztését,
 6. Az érzelemszabályozás és az érzelmi stabilitás javítását.

Megoldási megközelítés:

A projektben egy 4-8 héten át tartó programot dolgoznak ki úgy, hogy  a "formaszínház" és a "kreatív dráma" módszereit használják fel és alkalmazzák a speciális igényű egyének családjára.

A projekt többi kimenetének célja, hogy feltárja a szülők személyes tapasztalatait és olyan anyagokat készítsen, amelyek példákat állítanak az olyan szülők számára, akiknek ugyanilyen problémáik vannak azáltal, hogy kifejezik önmagukat a dráma segítségével.

A készülő oktatási program és a többi kimenet példát állítanak a tanárok/szakemberek számára megvalósítás, a munkaelvek és a módszertan szempontjából, valamint támogatást is nyújtanak a speciális igényű egyének családjának.

Célcsoport:

 1. Szülők, akiknek speciális igényű vagy fogyatékkal élő gyermekük van,
 2. Szakemberek, tanárok, pszichológiai tanácsadók,

 Érdekeltek:

 1. Szülők, akiknek speciális igényű vagy fogyatékkal élő gyermekük van,
 2. Szakemberek, tanárok, pszichológiai tanácsadók,
 3. Speciális igényű, vagy fogyatékkal élő diákok/fiatalok
 4. Fogyatékkal élőkkel és speciális igényű egyénekkel foglalkozó szolgáltatók (Nonprofit szervezetek, Iskolák, Magán Oktatási Központ, Helyi Hatóságok)

Az erőforrásokat lefordítják a partnerek nyelveire annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a minél szélesebb körben történő terjesztést.