APIE

Pagal JT neįgaliųjų teisių deklaraciją neįgalus asmuo apibrėžiamas kaip bet kuris kitas  asmuo, negalintis savarankiškai, visiškai ar iš dalies užtikrinti savo įprastinio individualaus  ir (arba) socialinio gyvenimo, dėl vystymosi ar sveikatos sutrikimų.

Socialinė integracija reikalauja, kad visi vaikai ir jaunuoliai būtų įtraukti į bendruomenę neatsižvelgiant į  vaikų ir jaunimo asmeninį vystymąsi ir neatsižvelgiant į jų sunkumo pobūdį. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 1993 m. Gruodžio 20 d. posėdyje priimtas nutarimas Nr. 48/96  dėl neįgaliųjų lygių galimybių, nurodo imtis priemonių pritaikyti neįgaliesiems sąlygas kad galėtų vienodai dalyvauti visuomenėje. Visuomenė turėtų būti įtraukta į neįgaliųjų diskriminacijos mažinimą. 

Dėl,

 • socialinės izoliacijos,
 • diskriminacijos,
 • įgūdžių, susijusių su neįgalumo problemomis, stoka,
 • socialinės paramos trūkumo;

Specialiųjų poreikių turinčių asmenų šeimos patiria:

      a) neįgalumo atmetimą
      b) nepasitenkinimą gyvenimu

Projektas skirtas šių problemų sprendimui.

Bendras mūsų projekto tikslas - didinti šeimų turinčių specialiųjų poreikių asmenų  „pasitenkinimą gyvenimu ir subjektyvią gerovę“ ir ugdyti jų gebėjimus susidoroti su „gyvenimo sunkumais“.

Konkretūs objektai:

Tėvai, turintys specialiųjų poreikių ir negalią turinčius vaikus įgis gebėjimus kaip

 1. Neįgalumo priėmimas,
 2. Susidariusio požiūrio į save keitimas,
 3. stiprins emocinio išgyvenimo įgūdžius;
 4. Socialinio savarankiškumo gerinimas,
 5. Gerinti pasitenkinimą gyvenimu įgūdžius ir geros nuotaikos  įgūdžius,
 6. Emocinio reguliavimo ir emocinio stabilumo gerinimas.

Sprendimo metodas:

Projekte bus parengta 4–8 savaičių švietimo programa, sukurta naudojant „ teatro“ ir „kūrybinės dramos“ metodus, ir pritaikoma šeimoms  turinčioms asmenų su specialiais poreikiais.

Kiti projekto rezultatai - atskleisti tėvų asmeninę patirtį išreiškiant ją per dramą ir sukurti medžiagą, kuri bus pavyzdys tėvams, turintiems tas pačias problemas.

Bus paruošta mokymo programa mokytojams, specialistams  kaip pavyzdys teikiant pagalbą tėvams turintiems asmenų su specialiais poreikiais.

Tikslinės grupės:

 1. Tėvai, turintys specialiųjų poreikių ar negalią turinčių vaikų,
 2. Profesionalai, mokytojai ir  psichologai.

Suinteresuotosios šalys:

 1. Tėvai, turintys vaikus su  specialiais poreikiais ar negalią.
 2. Specialistai, mokytojai ir psichologai.
      - Studentai / jaunuoliai, turintys specialiųjų poreikių ar negalios
 3. Paslaugų teikėjai neįgaliems asmenims ir asmenims, turintiems specialių poreikių (NVO, Mokyklos, Privatus švietimo centrai, Vietos valdžios institucijos)

Medžiaga, bus išversta į partnerių kalbas, kad būtų galima kuo platesinė sklaida.