Subjektyvios Gerovės ir Pasitenkinimo Gyvenimu Sąvokos


LTTA1: mišrus suaugusiųjų mokymasis - subjektyvios gerovės ir pasitenkinimo gyvenimu sąvokos

Šalis: TR

Data: 2019 m. Rugsėjo mėn.

Mokymosi tikslai:

  • Atlikti tyrimus, siekiant paremti tėvus, turinčių specialių poreikių asmenų, stipriąsias puses.
  • Plėtoti gebėjimą subalansuoti savo pačių geros gyvensenos kriterijus bei bendro pobūdžio sprendimus.
  • Tėvų rėmimas skirtingais standartais siekiant „sėkmės“ skirtingose gyvenimo erdvėse

Dalyviai: Kiekviena partnerių organizacija dalyvaus su keturiais paramos gavėjais ir dviem lydinčiais asmenimis.

Lydintis asmuo vers į savo gimtąją kalbą iš anglų kalbos, kuri yra tėvų bendra kalba visą mokymosi laikotarpį. Kitas lydintis asmuo teiks paramą tėvams, turintiems specialiųjų poreikių (ypač turintiems klausos, regos sutrikimų).

Priimančioji organizacija: KEMAL YURTBILIR OZEL EGITIM MESLEK LISESI - Turkija

Dalyvių skaičius: 24