HAKKIMIZDA

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Bildirgesi'ne göre, engelli kişi “tamamen veya kısmen, doğuştan gelen ya da gelmeyen fiziksel ya da zihinsel kabiliyetlerindeki eksikliğin bir sonucu olarak normal bireysel ve/veya sosyal yaşamın gereklerini tek başına halledemeyen kişi” olarak tanımlanmaktadır.

Sosyal bütünleşme; tüm çocukların ve gençlerin kişisel gelişimine katkı sağlayarak engellerinin doğasını ve ciddiyetini önemsemeden topluma katılmalarını gerektirir. 20 Aralık 1993 tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında düzenlenen Engelliler için Fırsatların Eşitleştirilmesine İlişkin Standart Kurallar, 48/96 sayılı kararda, engellilerin topluma eşit olarak dâhil olmaları için belirli ön koşulların yerine getirilmesi gereklerinden bahsetmektedir. Engellilere yönelik ayrımcılık, toplum gündemine alınmalı ve topluma kendini sorgulama imkânı verilmelidir.

- Sosyal izolasyon,
- Ayrımcılığa maruz kalma,
- Engel durumlarıyla başa çıkma becerisinin eksikliği,
- Sosyal destek eksikliği gibi nedenlerden dolayı özel gereksinimli bireye sahip aileler;

  • “Engelliliği reddetme”
  • “Yaşam memnuniyetsizliği” yaşamaktadırlar.

Proje, bu problemleri çözmeye odaklanmaktadır.

Projemizin genel amacı, özel gereksinimli bireye sahip ailelerin “yaşam doyumu ve öznel iyi oluş halleri”ni arttırmak ve “yaşamın zorluklarıyla” başa çıkma becerilerini geliştirmektir.