ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü (AMEM), Milli Eğitim Bakanlığından sonra ikinci en büyük bölgesel eğitim otoritesidir. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Anayasa başta olmak üzere, yasalar, kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığının eğitim politikalarını yerelde uygulamaktan sorumludur.

Ankara'daki üniversiteler hariç, farklı düzeylerdeki tüm okulların ve eğitim kurumlarının yönetim ve idare organıdır.

Ankara'nın 25 ilçesinde kamu ve özel tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul, genel ve mesleki liseler, özel eğitim kurumları ve yetişkin eğitimine yönelik her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanması, koordinasyonu ve yönetiminden sorumludur.

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü olarak vizyonumuz; milli ve manevi değerlerine sahip, farklılıklara saygılı, yeni görüş ve düşüncelere açık, kendini önemli ve değerli hisseden, çözüm odaklı, bilgiyi üreten, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmektir. Başkent olmanın gururuyla eğitimde öncü olmaya çalışan, ekip ruhuna sahip, okul ve kurumlar arasında eş güdümün sağlandığı, kalitenin sürekli ön planda tutulduğu; sanatsal becerisi gelişmiş, düşünme, anlama ve sorun çözme yeteneğine sahip mutlu bireyler yetiştirmeyi görev edinmiş bir kurum olma misyonuna sahibiz.

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla bölgesel otorite olan kurumumuz il çapında 4.089 okula, 75.531 öğretmene ve 1.066.256 öğrenciye hitap etmektedir.

AMEM olarak “gelişimi esas alan değişim” anlayışına dayalı sürekli gelişme ve iyileşmeyi gerçekleştirmek, belirlediği vizyona ulaşmak; projeleri ve çalışmalarıyla örnek bir kurum olmak, değişimin ve gelişimin önündeki engelleri kaldırmak, bu anlayışla çalışan bütün öğretmen, öğrenci ve personelini destekleyebilmek için planlama çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir.

Müdürlüğümüzün il çapındaki faaliyet alanları ve sunulan hizmetler aşağıdaki gibidir:

 • eğitim ve öğretim
 • bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler
 • ölçme değerlendirme ve sınav
 • araştırma, geliştirme, proje ve protokoller
 • yönetim ve denetim
 • insan kaynakları yönetimi
 • uluslararası ilişkiler
 • fiziki ve teknolojik altyapı

AMEM çalışma alanları şehir merkezi ve başkent Ankara'nın tüm ilçeleridir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ


 • Zeynep BEDİZ OYAR

 • 0312 306 89 25

 • 0312 306 89 32

 • uluslararasiprojeler06@meb.gov.tr

 • Emniyet Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı 4/B, 06500
  Yenimahalle / ANKARA, Türkiye
  (Ankara İl MEM Arge Binası Uluslararası Projeler Birimi)

 • https://ankaraarge.meb.gov.tr/