CENTER FOR PSYCHOSOCIAL AND LABOR INTEGRATION (PDIC)

Kamu kurumu olarak görev yapan “Center for Psychosocial and Labor Integration (Psikososyal ve İşçi Entegrasyonu Merkezi)”, Litvanya’da “İşitme Engellilerin İşgücü Piyasasına Entegrasyonu” alanında EQUAL programı kapsamında halen çalışmalar yürütmektedir (www.deaf.lt).

Merkezin ana faaliyeti (www.pdic.lt) sosyal hayatın aktifleşmesini kolaylaştırmak için dışlanan grupların üyelerine ve çevrelerine psikososyal hizmetler sağlamak ve engelli bir aile üyesi, baskı veya aile üyelerinden birinin kaybı nedeniyle  gerginlik yaşayan aileler ve çocuklar için kendi kendine yardım grupları kurmak, ve bu konularda pedagojik eğitimler ve seminerler vermektir. 

“Center for Psychosocial and Labor Integration (Psikososyal ve İşçi Entegrasyonu Merkezi)” Kurumu, çeşitli eğitim kuruluşları, okul öncesi ve orta öğretim kurumları ile işbirliği yapmaktadır. Çocuklar, gençler, ebeveynler, öğretmenler ve uzmanlar için eğitim seminerleri düzenlemektedir. Başlıca eğitim konuları; “psikolojik kişilik gelişimi sorunları, cinsel ve psikolojik şiddet ve şiddetin önlenmesi, engelli bireylerin dışlanmasının azaltılmasına yönelik hoşgörü”dür.

Merkez personeli; tiyatro, sanat, dans ve görsel sanatlar unsurlarını kullanarak sanatsal ve kültürel programlar yürütmektedir. Sosyal ortaklarla birlikte sergiler ve performanslar düzenliyor, yaratıcı atölye çalışmaları eğitimi vermektedirler. Ulusal otoriteler, sosyal ortaklar, sivil toplum kuruluşları ve diğer çıkar grupları ile işbirliği içinde; bireylerin eğitimi ve sosyal değişimler ve istihdam ile ilgili çalışmalar yürütmektedir.

Merkez personeli çalışmaları ile; sosyal, hukuki, eğitim danışmanlığı ve psikolojik rehabilitasyon hizmetleri, engelliler için istihdam hizmetleri, dezavantajlı bireyler, farklı yaş grupları ve dışlanan gruplar, eşit fırsatların güçlendirilmesi ve teşvik edilmesi ve topluma başarılı bir entegrasyon süreci sunmaktadır. Engellilere, farklı yaşlardaki sosyal açıdan dezavantajlı bireylerin topluma entegre olmalarına yardımcı olmak için bireyleri eğitmektedir. Şiddet ve ayrımcılığı önlemek için hükümet düzeyinde (anaokulları, okullar, sağlık kurumları, süpermarketler, resmi kurumlar) ve sivil toplum örgütleri ile birlikte önleyici programlar yürütmektedir. Merkez personeli, problemli bireylere sorunlarının çözümünde yardım etmeye çalışmaktadır. Sanat terapisi, psikodrama, yaratıcı kamplar, sergiler, diğer yaratıcı ve sosyal aktiviteler kullanılarak psikologların davet edildiği ve psikolojik grupların düzenlendiği çeşitli eğitimler düzenlenmektedir. Toplumu çeşitli durumlar hakkında bilgilendirmek, dışlanan grupların üyelerinin değerli bir yaşam sürdürebilmeleri için onlara danışmanlık yapmak için çalışmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ


  • Zsuzsanna Antal

  • 0037 061 64 5827

  • info@pdic.lt

  • Erfurto 16-54, Vilnius 04114, Litvanya

  • http://www.pdic.lt/