EARLY YEARS-THE ORGANISATION FOR YOUNG CHILDREN LBG

“Early Years”, Kuzey İrlanda'daki 0-12 yaş arası çocuklar ve aileleri için yüksek kaliteli erken yaş bakımı ve eğitimi teşvik etmek için çalışan en büyük organizasyondur. 1965 yılında kurulmuş olup, üyeliğe dayalı bir kuruluş, tescilli bir hayır kurumu, teminat ile kurulan bir şirkettir. Bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir.

Kuruluşun misyonu, küçük çocuklar, aileleri ve toplum için yüksek kaliteli, kanıtlarla bilgilendirilmiş erken çocukluk hizmetlerini teşvik etmek ve geliştirmektir.

Kurumun vizyonu küçük çocukların; topluluklarında güçlü, yetkin ve görünür, istekli ve öğrenebilen, fiziksel ve duygusal olarak sağlıklı, farklılıklara saygılı olmalarıdır.

Early Years Destek Hizmetleri:  Early Years Uzmanlarından oluşan bir ekip, bireysel, grup veya akran gruplarına erken çocukluk dönemine yönelik (0-12 yaş) destek ve danışmanlık sağlar. Bu destek, küçük çocukların belirgin özel ve ek ihtiyaçları için destek, tavsiye ve mentorluğu kapsamaktadır. Ekibimiz erken çocukluk döneminde daha olumlu sonuçlar elde etmek için öz değerlendirme programları aracılığıyla ihtiyaçlarını değerlendirme, planlama, uygulama ve erken çocukluk bakımı ve eğitiminde yüksek kalite hizmet sunumu konularında aileleri destekler.

Eğitim:  Early Years, özgün bir oyun tabanlı müfredat uygulayarak, uygulamayı geliştirme motivasyonumuzu devam ettiren çok çeşitli hizmetiçi programlar sunar. Eğitimimiz; üye grupları, ebeveyler, okul öncesi ortamlarda küçük çocuklarla çalışan tüm yetişkinler, kreşler, SureStart, kreş ve kuruluş aşaması ve yönetim komiteleri ve sektördeki diğer profesyoneller içindir. Bu eğitim, kurum içi yayınlar ve daha pek çok çeşitli kaynakla desteklenmektedir.

Early Years, erken çocukluk dönemi uygulayıcılarının/ öğretmenlerinin / profesyonellerinin ihtiyaçlarını karşılamak için okul öncesi eğitime yönelik yenilikçi yaklaşımlar üzerine özel eğitim kursları geliştirmiştir.

Okul öncesi eğitim müfredatı altı ayrı başlık altında (Sanat; Dil Gelişimi; Erken Matematiksel Deneyimler; Kişisel, Sosyal ve Duygusal Gelişim; Fiziksel Gelişim ve Hareket; Çevremizdeki Dünya) oluşturulmuş olsa da, çocuklar bunu oyun ve diğer ilgili deneyimler yoluyla bütünsel bir yolla deneyimlemelidir. Çocuklar, kendilerini motive edecek, öğrenmelerini geliştirecek ve genişletecek ve kendilerine yönelik öğrenmeye katılmalarını sağlayacak bir dizi BİT kaynağını (örneğin kameralar, dinleme merkezleri ve bilgisayarlar) kullanma fırsatlarına sahip olmalıdır.

 “Çevremizdeki Dünya” müfredat alanı çerçevesinde Early Years (Erken Çocukluk Dönemi) Eğitim ve Destek Hizmetleri, BİT’in Erken Yıllarda çocukların öğrenme ve gelişimine nasıl uygun bir şekilde dokunabileceğini keşfetmeyi amaçlamaktadır:

  • Çocukların dünyayı anlamalarını desteklemek için bilgisayarlar, projektörler, ışık kutuları ve dijital görüntüleme gibi medyaları nasıl kullandıklarını keşfetmek.
  • Yetişkinlerin; bilgisayarlar, projektörler, ışık kutuları ve dijital görüntüleme gibi medya aracılığıyla çocukların dünyasını anlamalarını nasıl desteklediğini keşfetmek.

“Gerçekliği keşfetmek, erken çocukluk döneminin devam eden bir koşuludur. Küçük çocuklar, bulundukları yerde sürekli olarak (hayali ve gerçek) yerler kurarak yaşarlar. Çeşitli durumlar ve manzaralar oluşturmak için yalnızca birkaç unsur ve nesne yeterlidir: yapay ışık kaynakları, ışık kaynakları, örneğin çocukların kullanımına bırakıldığında slayt projektörleri sanal alanların inşasına katkıda bulunur. Küçük çocuklar için çevre; arzularını yerine getirmek ve yeteneklerinin gelişmesi için yerler oluşturmak ve  elemanlar ve araçlar sunmak adına çocukların arzu ve yeteneklerini göz önünde bulundurmalıdır.”  (Çocuk mekan ilişkileri, Reggio çocukları ve Domus Academy araştırma merkezi)

Dijital kaynakların planlanması ve entegrasyonu çocukla başlar ve BİT seçimimizin iletişim ve işbirliğini desteklemesini ve BIT uygulamalarının öğrenmeyi öğrenmeyi (meta biliş) desteklemesini sağlar.

BİT'in eğitimdeki rolü son on yılda önemli ölçüde değişmiştir ve Early Years, dijital dünyaya duyduğumuz korkuları aşmamız ve şimdi ve gelecekte çocuklarımızın hayatında bu şekilde kökleşmiş alanları benimsememiz gerekir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ