ULUSLARARASI BÜYÜK EĞİTİMCİLER VE ÖZEL EĞİTİMCİLER DERNEĞİ

Uluslararası Büyük Eğitimciler ve Özel Eğitimciler Derneği, eğitim alanında çalışan ve eğitime gönül veren eğitimciler tarafından kurulmuştur. Derneğin kurucuları özel eğitim ve mesleki eğitim alanlarında görev yapan üst düzey yönetici ve eğitimcilerden oluşmaktadır. Dernek; öğretmen, eğitim uzmanı, mesleki eğitim uzmanı, rehberlik uzmanı, özel eğitim uzmanı ve diğer meslek gruplarından uzmanlarla, eğitimin her alanına ve her yaştan bireylere rehberlik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Uluslararası Büyük Eğitimciler ve Özel Eğitimciler Derneğinin kuruluş amaçları arasında; Türkiye'nin eğitim, kültür ve sosyal alanlarda gelişmesine katkı sağlamak, eğitim alanında yenilikçi yaklaşımları ortaya koymak ve ulusal ve uluslararası projeler üretmek, özellikle özel eğitime muhtaç ve üstün yetenekli bireyler için çalışmalarda bulunmak, dezavantajlı grupta yer alan öğrencilerin ailelerine destek vermek, eğitimler düzenlemek yer almaktadır. Ayrıca eğitimciler ve eğitime gönül verenler arasındaki sevgi, saygı, birlik ve beraberliği tesis etmek Derneğin amaçları arasındadır.

Dernek öğretmenler, eğitim uzmanları, rehberlik uzmanları, özel eğitim uzmanları ve diğer meslek gruplarındaki uzmanlarla rehberlik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ulusal ve uluslararası projeler geliştirerek, eğitim, kültür ve özellikle özel eğitim ve danışmanlık konularında çözümler sunar ve reformist yaklaşımlar geliştirir. Derneğin kuruluş amacı ile ilgili her projede ortak olarak yer alır. Okullar arasında sosyal ve sportif yarışmalar düzenleyerek öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimine katkıda bulunur. Uluslararası işbirliği adına her türlü faaliyette bulunmaktadır. Gazete, dergi, bülten, broşür ve kitap gibi medya organlarını kurar, işletir ve yayınlar.

Derneğin merkezi Ankara'da olup, Türkiye genelinde gönüllü olarak çalışan 87 üyesi bulunmaktadır. Tüm dernek üyeleri eğitim alanında görev yapan öğretmen ve uzmanlardan oluştuğu için Derneğin çalışma kapasitesini arttırmaktadırlar. Üyelerin çoğu, Türkiye'de kamu özel eğitim kurumlarında öğretmen, uzman, müdür yardımcısı ve müdür olarak çalışmaktadır. Üyelerinin ülke geneline yayılmış olması, proje sonuçlarının yaygınlaştırılmasına ve projelerin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaktadır. Kendi alanlarında uzmanlığa sahip üyelerimizin tamamına yakını lisans mezunu olup, birçok üyemiz yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Bu durum Derneğin kurumsal kapasitesini artırmakta, proje tabanlı çalışma kolaylığı sağlamakta, yapılan işlerin kalitesini garanti etmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ


  • Dursun UÇAN

  • 0505 802 71 69

  • ducan06@yahoo.com

  • Eti Mah. GMK Bulvarı Ünal İşhanı No:60/24 Maltepe / Çankaya / ANKARA, Türkiye

  • http://www.ubed.org.tr/