ALAN ÇALIŞANLARI REHBERİ - YENİMAHALLE RAM (LİDER)


Özel gereksinimli bireye sahip ailelerin katılacağı grup çalışmalarındaki eğitim içeriğini desteklemek ve alan çalışanlarına ailelerle çalışırken onları desteklemek amacıyla öğretmenlere/uzmanlara kaynak sağlayacaktır.

Hazırlanacak alan çalışanları rehber aşağıdaki konu başlıklarını kapsayacaktır:

  1. Öznel iyi oluş ve yaşam doyumu kavramları
  2. Travma ile baş etme yöntemleri
  3. Özel gereksinimli bireyi kabul süreçleri
  4. İletişim engelleri, etiketler ve önyargılar
  5. Grup çalışmaları ve etik kurallar

Bu doküman, ortak ülkelerdeki özel ihtiyaçları olan bireylerle çalışacak öğretmenler/uzmanlar tarafından kullanılabilecek bir rehber olacaktır.