İletişim Engelleri, Etiketler ve Önyargılar


LTTA4: Yetişken Öğrenicilerin Karma Hareketliliği - İletişim Engelleri, Etiketler ve Önyargılar

Ülke: Birleşik Krallık

Tarih: 2020

Öğrenme Hedefleri:

  • İletişim engelleri, etiketler ve önyargıların neler olduğunu öğrenmek,
  • Etkili iletişim becerileri geliştirmek,
  • Önyargı ve etiketlerin öznel iyi oluş ve yaşam doyumunu etkilemesini önlemek.

Hedef Kitle: Özel gereksinimli bireye sahip ebeveynler  

Eğitim Metodu: Metodoloji etkileşimli öğretim metotları, sunumları, vaka çalışmaları ve pratik alıştırmaları içerir.

Ev Sahibi Kurum: EARLY YEARS - THE ORGANISATION FOR YOUNG CHILDREN LBG- Birleşik Krallık

Katılımcı Sayısı: 24