KİŞİSEL DENEYİM HİKAYELERİ - ANKARA MEM (LEADER)


Kişisel deneyim hikayeleri, eğitim programına katılan özel gereksinimli bireye sahip ebeveynlerin, yaşam deneyimlerini içerecektir.

Bu yaşam deneyimleri;

 • özel gereksinimli bireye sahip olmanın duygusal travmasını,
 • yaşadıkları güçlükleri,
 • toplumsal ön yargıları,
 • sosyal uyum güçlüğünü,
 • eğitimsel, psikososyal ve çevresel engellerini,
 • öznel değerlendirmeleri,
 • travma ile baş etme becerilerini içerecektir.

Bu hikayeler bir kitapta toplanacaktır.

Süreç:

 • Yarı yapılandırılmış görüşme formunun hazırlanması
 • Görüşme için etik kuralların hazırlanması
 • Ebeveynlerle röportaj yapılması ve kaydedilmesi
 • Görüşme kayıtlarının ortaya çıkarılması
 • Görüşme kayıtlarının hikayesinin hazırlanması (literatür denemesi)
 • Hikayeler olumlu duygularla sonlanmalı
 • Hikayelerin bir kitapta yayınlanması ve çevirisi