ÇOĞALTICI ETKİNLİKLER 4: Macaristan Ulusal Etkinlik


Ülke: Macaristan

Süre: 1 (bir) gün

Tarih: 2020

Katılımcı: 30

Ulusal düzeyde etki sağlamak için ebeveynler, profesyoneller ve ülkenin dört bir yanından paydaşların temsilcileri davet edilecek ve aktif olarak katılımları istenecektir. Özellikle, özel gereksinimli bireye sahip ebeveynler ana hedef grubu oluşturacaktır.

Proje uygulaması sırasındaki eğitim faaliyetlerinden doğrudan faydalananlar, kendi deneyimlerini diğer katılımcılarla paylaşma fırsatına sahip olacaktır.

Amaç:

Macaristan’da düzenlenecek Ulusal Çoğaltıcı Etkinliğin amacı, özel gereksinimli bireye sahip ebeveynlere ve profesyonellere proje sonuçları hakkında bilgi sağlamaktır.

Kitle İletişim Araçlarının Katılımı:

Bir basın açıklaması yapılacak ve etkinlik kapsamında bir basın toplantısı düzenlenecektir.

Değerlendirme:

Katılımcılar için anketler, projenin sonuçlarının etkisini ölçmek ve projenin finansman sürecinden sonra bir kalkınma planının temeli olacak bir çalışma yapmak amacıyla hazırlanacak ve dağıtılacaktır.