Özel Gereksinimli Bireyi Kabul Süreçleri


LTTA3: Yetişken Öğrenicilerin Karma Hareketliliği - Özel Gereksinimli Bireyi Kabul Süreçleri

Ülke: Macaristan

Tarih: 2020

Öğrenme Hedefleri:

  • Ebeveynlerde kabul süreci aşamalarında ortaya çıkan duygular ve tutumları olumlu yönde destekleyecek etkili iletişim becerilerini kullanmak,
  • Ebeveynlerde kabul süreci aşamalarında ortaya çıkan duygular ve tutumları olumlu yönde desteklemek.

Hedef Kitle: Özel gereksinimli bireye sahip ebeveynler

Eğitim Metodu: Metodoloji etkileşimli öğretim metotları, sunumları, vaka çalışmaları ve pratik alıştırmaları içerir.

Ev Sahibi Kurum: HUMAN PROFESS KOZHASZNU NONPROFIT KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG-Macaristan

Katılımcı Sayısı: 24