ÖZNEL İYİ OLUŞ EĞİTİM PROGRAMI - KYOEML (LİDER)


Öznel İyi Oluş (ÖİO), bireylerin duygusal tepkiler ve bilişsel yargılama deneyimleri olarak tanımlanmaktadır. İnsanların yaşamları hakkında nasıl düşündüklerini ve hissettiklerini ölçer. İnsanların yaşamlarını ve yaşamlarındaki belirli alanları ve etkinlikleri nasıl deneyimlediklerini ve değerlendirdiklerini ifade eder.

Ana alanlar;

 • Kendini kabul etme,
 • Olumlu kişisel ilişkiler
 • Kendi kaderini tayin etme/özerklik,
 • Çevresel kontrol,
 • Yaşam hedefleri ve kişisel gelişim.

Yaşam doyumu, kişinin yaşamdan beklentilerini gerçek yaşamın verdikleriyle karşılaştırarak elde edilen bir sonuçtur.

Bu, kişinin yaşamını kendi belirlenmiş standartları ile olumlu bir değerlendirmesidir. Ayrıca, yaşamının ve inançlarının toplam bir değerlendirmesi olarak tanımlanabilir veya birinin yaşamına karşı genel tutum olarak tanımlanabilir.

Yaşam doyumu, bir insanın yaşamını genel kalitesini bir bütün olarak olumlu şekilde değerlendirme derecesidir. Başka bir deyişle, kişinin yaşadığı hayatı ne kadar sevdiğidir. (1996, Ruut Beenhoven).

Eğitim Programı;

 • Özel gereksinimli bireye sahip olmanın sonucu olarak ortaya çıkan travmaların iyileştirilmesine,
 • İletişim becerileri kazandırılmasına,
 • Ön yargıların önlenmesine,
 • Ailelerin ve özel gereksinimli bireylerin yaşam doyumunun ve öznel iyi oluş durumlarının artmasına destek sağlayacaktır.

  • Süre: 7 hafta
  • Her Oturum: 90 dakika
  • Haftada 1 oturum
  • Pozitif psikolojinin temel prensipleri
  • Martin Seligman tarafından geliştirilen PERMA modeli
  Yaratıcı drama, Sanat terapisi ve Görsel Sanatlar yöntem ve teknikleri