Travma ile Baş Etme Yöntemleri


LTTA2: Yetişken Öğrenicilerin Karma Hareketliliği – Travma ile Baş Etme Yöntemleri 

Ülke: Litvanya

Tarih: Eylül 2019

Öğrenme Hedefleri:

  • Travma ile baş etme yöntemlerinde rol ve görevler,
  • Travma ile baş etme yöntemleri konularında bilgilenmek,
  • Özel gereksinimli bireye sahip olma sonucu ortaya çıkan duygusal tepkileri açıklamak,
  • "Umut aşılamak" gibi güçlü terapötik yöntemler

Hedef Kitle: Özel gereksinimli bireye sahip ebeveynler

Eğitim Metodu: Metodoloji etkileşimli öğretim metotları, sunumları, vaka çalışmaları ve pratik alıştırmaları içerir.

Ev Sahibi Kurum: Psichosocialines ir darbo integracijos centras- Litvanya

Katılımcı Sayısı: 24