YARATICI DRAMA / FORM TİYATRO PERFORMANSI - UBED (LİDER)


Yaratıcı Drama/Form Tiyatro Performansı, eğitim programına katılan özel gereksinimli bireye sahip ebeveynlerin, yaşam deneyimlerinin grup odaklı olarak sergilenmesidir.  Bu performans form tiyatro ve yaratıcı drama yöntem ve teknikleri kullanılarak süreç odaklı doğaçlamaları içerecektir.

Sergilenecek perfomans katılımcıların,

  • duygusal izlerini,
  • sosyal baş ete becerilerini,
  • yaşam deneyimlerinin öznel değerlendirmesini,
  • farkındalıklarını içerecektir.

SÜREÇ:

  • The Performansın içeriği, 7 haftalık eğitim programı boyunca ebeveynlerin deneyimlerini içerecektir.
  • Toplam performans süresi: maksimum 20-40 dakika.
  • Performanslar bir video filmi olarak kaydedilecektir.
  • İngilizce altyazı